Forskning på Giardia-infeksjon og langtidsfølger

Bergen Giardia Research Group

Nyheter & lenker

Januar 2015: Spørreskjema sendt ut, 10 år etter utbruddet, til de 1252 som fikk påvist Giardia-infeksjon høsten 2004 og våren 2005. En kontrollgruppe trukket fra folkeregisteret fikk same skjema. Personer  som hadde svart på tidligere skjema fikk også tilsendt spyttprøvetagingsutstyr, med tanke på genetiske undersøkelser av risiko for senfølger.

Desember 2012 : To dagers arbeidsseminar på Voss med fokus på planlegging av videre forskning i Bergen Giardia Research Group.

April 2012: Oppstart aktivitet i EU-nettverk for å identifiserte genetiske faktorer som bidrar til utvikling av irritabel tarm syndrom (GENIEUR).

Januar 2012: Indremedisiner Kurt Hanevik disputerer den 20.januar for PhD-graden på tarmbetennelse, symptomer og immunresponser hos pasienter med vedvarende mageplager og utmattelsesplager etter Giardia infeksjon. Pressemelding.

November 2011: Allmennlege Knut-Arne Wensaas disputerer til PhD-graden om irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse etter Giardia infeksjon. Pressemelding.

September 2010: Spørreskjema sendt ut, 6 år etter utbruddet, til de 1252 som fikk påvist Giardia-infeksjon høsten 2004 og våren 2005. En kontrollgruppe trukket fra folkeregisteret fikk same skjema.

Mai 2010: Infeksjonsspesialist Kristine Mørch disputerer til PhD-graden om behandling av kronisk Giardia-infeksjon og kartlegging av post-giardiasis mageplager og utmattelse. Pressemelding.

Mars 2010: Deltagelse i undersøkelse av Giardia utbrudd i barnehage i Bergen

Mars 2009: Oppstart av ny studie med grundig evaluering og karakterisering av pasienter med utmattelsesplager etter Giardia-infeksjon. Personer med fortsatt betydelige plager vil tilbys et av to behandlingsopplegg ved Frihamnsenteret.

Januar 2009: Forsknings-seminar på Solstrand hotel med presentasjon og diskusjon av forskningen som er gjort og som foregår på de observerte ettervirkningene av Giardia epidemien.

April 2008: En oppsummerende behandlings-artikkel publiseres i Journal of Infection. Den tar for seg behandlingen av 40 pasienter med kronisk Giardia infeksjon uten effekt av Metronidazole-behandling som ble henvist Haukeland Universtetssykehusfra Januar 2005 til Mars2006.

Oktober 2007: Spørreskjema sendt ut, tre år etter utbruddet, til de ca 1250 som fikk påvist Giardia-infeksjon høsten 2004 og våren 2005. En kontrollgruppe trukket fra folkeregisteret får same skjema. Målsettingen er å kartlegge omfanget av symptomer som utmattelse og mageplager tre år etter Giardia-infeksjon.

September 2006: Spørreskjema sendt ut til de ca 1250 som fikk påvist Giardia-infeksjon høsten 2004 og våren 2005 for å kartlegge risikofaktorer for langvarige mage og trøtthetssymptomer to år etter Giardia-infeksjon.

 

Bergen Giardia Research Group i media

August 2014: Halvparten av giardia-syke plages seks år etter - Bergens Tidende

Februar 2013: Tretthet avtar etter Giardia-smitte - Dagens medisin

Januar 2012: Giardia parasitten stresser immunforsvaret - Bergens Tidende

Januar 2012: - Vil se etter Giardia i kloakken - Bergens Tidende

November 2011: Mer Giardiaplaget enn antatt - På høyden

September 2011: Giardia funn i verdensklasse - Bergens Tidende

Mai 2010: Fant hardføre Giardia-varianter - forskning.no

April 2010: Langvarig magetrøbbel etter Giardia - forskning.no

Februar 2009: Fortsatt plaget etter Giardia - Bergens Tidende

Januar 2008: Fikk kronisk mageinfeksjon etter Giardia-smitte - Aftenposten

Januar 2008: Fekk kronisk mageinfeksjon - NRK-Hordaland

Oktober 2007: Norsk undersøking skal hjelpe Giardia-offer - NRK-Hordaland

Oktober 2007: Unge kvinner hardest rammet - VG

Mars 2007: Giardia-parasitten gav irritabel tarm - Dagens Medisin

Desember 2006: Utmattet av drikkevannet - NRK-Puls

Desember 2006: Over 100 kronisk trøtte - NRK Hordaland

September 2005: Rådløse overfor giardia-kronikere - Bergens Tidende

 

Lenker til relatert informasjon

Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004 - Rapport fra eksternt granskningsutvalget - PDF-fil

Giardiasis - Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Søk “Giardia”  i Bergen Kommune

GiardiaDB -  Forskningsdatabase over Giardia-parasittens gener

GENIEUR  -  pan-Europeisk interdisiplinært nettverk for å identifiserte genetiske faktorer som bidrar til utvikling av irritabel tarm syndrom

 

 

Webansvarlig: Kurt Hanevik