Forskning på Giardia-infeksjon og langtidsfølger

Bergen Giardia Research Group

Involverte forskere

Webansvarlig: Kurt Hanevik

Professor Trygve Hausken

Overlege ved gastroseksjonen, medisinsk avdeling, HUS. Forsker med fokus på mekanismer for utvikling av funksjonelle mage-tarm lidelser og hypersensitivitet.

Professor Guri Rørtveit

Forskningsleder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Uni helse. Involvert i epidemiologiske studier av langvarige symptomer ved etter utbruddet, med særlig fokus på mageplager og utmattelse. Jobber også med oppfølgingsstudier i allmennpraksis med fokus på behandling og prognose.

PhD stipendiat Vernesa dizdar

Lege under spesialisering i gastroenterologi. Har gjennomført en behandlingsstudie samt målinger av måltidsinduserte endringer i signalsubstanser i tolvfingertarmen. Fokuserer nå på betydning av  lymfocytter i slimhinnen sin rolle i utvikling av senfølger etter giardiasis.

PostDOK  Kurt Hanevik

Lege under spesialisering i infeksjonssykdommer. Har i behandlings-studier undersøkt om medikamenter mot Giardia, mot degenerative eller inflammatorisk tilstand i tarmen kunne hjelpe mot langvarige mageplager etter Giardia infeksjon. Involvert i karakterisering av langvarige mageplager og immunologiske respons på Giardia-infeksjon.

Professor Nina Langeland

Professor i infeksjonsykdommer ved UiB. Involvert i studier av selve utbruddet og betydning av genotyper, behandlingsstudier og oppfølgingstudier av langtidskomplikasjonene.

E-mail: nina.langeland@med.uib.no

E-mail: tryh@helse-bergen.no

E-mail: guri.rortveit@isf.uib.no

E-mail: vedi@helse-bergen.no

E-mail: mfakh@med.uib.no

Med.uib.no

Overlege Kristine Mørch

Leder for Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer og overlege ved infeksjonsseksjonen, HUS. Tok doktorgrad i 2010 på behandling av giardiasis, og langtidsplager to år etter utbruddet.

POSTDOK  KNUT ARNE WENSAAS

Fastlege og spesialist i allmennmedisin. Forsker II ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse. Har undersøkt omfanget av postinfeksiøse mageplager og utmattelse blant Giardia-pasienter etter utbruddet i 2004. Tok doktorgrad i 2011 med avhandlingen ”Giardiasis in Bergen - Outbreak and clinical consequenses”..

E-mail: mokr@helse-bergen.no

E-mail: awensaas@online.no

PROFESSOR Lucy Robertson

Norges Veterinærhøyskole, Oslo

Professor Staffan Svärd

Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University, Sweden.

Dr. RER. NAT. Beate Niesler

PArtnere

Internasjonale partnere

Biostatistician/Professor geir Egil Eide

Centre for Clinical Research

Western Norway Regional Health Authority

PhD-stipendiat Sverre Litleskare

PhD-stipendiat og under spesialisering som allmennlege. Jobber med subjektiv matintoleranse tre år etter utbruddet, prevalensendringer over tid (3, 6, 10 år) for kronisk utmattelse (CF) og irritabel tarmsyndrom (IBS), samt livskvalitet hos studiedeltakere 10 år etter utbruddet.

Professor Bjørn Bjorvatn

Leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer, HUS og professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Hovedinteresse: søvn og døgnrytmer.

Forskerlinjestudent Matej Radunovic

Medisinerstudent ved Universitetet i Bergen.  Involvert i et prosjekt på spesifikke humorale immunresponser mot Giardia lamblia

Forskerlinjestudent Torunn Hjøllo

Medisinerstudent ved Universitetet i Bergen.  Involvert i et prosjekt på spesifikke antistoff responser mot Giardia lamblia

PhD-STIPENDIAT Christina Skår Saghaug

Master i farmasi ved Universitetet i Bergen.  Hennes masteroppgave omhandler en studie med T celle cytokinresponser ved gjenkjenning av Giardia proteiner. Nå involvert i Giardia helgenomsekvensering.