Forskning på Giardia-infeksjon og langtidsfølger

Bergen Giardia Research Group

Undersøkelser av utbrudd i barnehage

I mars 2010 ble der påvist flere tilfeller av giardiasis i en barnehage i Bergen. Dette førte til en utbruddsundersøkelse der en ser på symptomforekomst, risikofaktorer og subtyper av Giardia. En vil også forsøke å se på forekomst av gjennomgått Giardia-infeksjon ved å analysere Giardia-spesifikke immunresponser.

 

 

Mekanismer for post-giardiasis irritabel tarm syndrom og funksjonell dyspepsi.

Såkalte funksjonelle mageplager kan oppstå etter en rekke ulike former for mage-tarm infeksjoner. Dette er ikke tidligere beskrevet etter Giardia-infeksjon som vanligvis ikke gir betennelsesreaksjon i tarmveggen. Dette prosjektet undersøker immunologiske og molekylære markører og mulige mekanismer for utvikling av slike mageplager i en grundig utredet pasientgruppe fulgt ved Haukeland universitetssykehus.

 

 

Forekomst av funksjonelle mageplager og kronisk utmattelse 3, 6 og 10 år etter Giardia-epidemien

Irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattelse er beskrevet etter infeksjoner med flere forskjellige mikrober. Våre studier kartlegger forekomsten av funksjonelle tarmplager (Roma III-kriterier) og utmattelse (Chalders «Fatigue Questionnaire») blant 1250 pasienter med bekreftet giardiasis og i en kontrollgruppe med tilsvarende kjønns- og aldersfordeling. I tillegg har vi undersøkt om atopiske sykdommer (allergi, astma og atopisk eksem) har betydning for utviklingen av slike postinfeksiøse plager. Vi er nå i gang med å undersøke sammenhengen med søvnproblemer.


På grunn av mange viktige funn i undersøkelsene tre og seks år etter epidemien, har vi nå gjort en ny oppfølging 10 år etter. Vi ønsker å se om det er endringer i forekomst av irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattelse sammenlignet med kontrollgruppen. I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i sammenhengen mellom slike plager og livskvalitet i de to gruppene, samt at vi ønsker å se på sammenheng mellom slike plager og andre medisinsk uforklarte tilstander som fibromyalgi. Vi fjerner en del spørsmål som vi har hatt i de tidligere skjemaene (om søvn, vannlatingsplager og astma/allergi) til fordel for disse nye faktorene (fibromyalgi og livskvalitet). Spørsmålene som fjernes mener vi at vi har belyst tilstrekkelig i de tidligere undersøkelsene.

Et nytt aspekt som vi ønsker å inkludere denne gangen er innsamling av spyttprøver til genetiske analyser. Disse vil lagres i godkjent biobank ved Haukeland Universitetssjukehus. Det skal undersøkes for polymorfismer i spesifikke gener relatert til immunforsvaret, og spesielt med tanke på risiko for å få irritabel tarmsyndrom blant de Giardia-eksponerte. De genetiske opplysningene vil ikke være prediktive, idet vi ikke forventer å finne endringer i enkeltgen som predikerer irritabel tarmsyndrom som komplikasjon til Giardia. For å få store nok materialer til å få kunnskap om risiko for å utvikle senkomplikasjoner, vil materialet også inngå i større samarbeidsprosjekter med tanke på risiko for å utvikle senkomplikasjoner etter infeksjoner.

 

 

Publiserte studier - publikasjons liste

 

 

Forskningprosjekter

Webansvarlig: Kurt Hanevik