Forskning på Giardia-infeksjon og langtidsfølger

Bergen Giardia Research Group

Bakgrunn

Rundt 5-6000 personer i Bergen ble infisert med parasitten Giardia lamblia i løpet av høsten 2004 på grunn av forurenset drikkevann fra den åpne kommunale vannkilden Svartediket. Parasitten ble funnet i avføringsprøver fra ca 1300 personer.

 

Noen av de smittede merket ikke symptomer, mens andre hadde mild sykdom. Mange hadde imidlertid betydelig sykdom med kvalme, magesmerter, diaré, illeluktende luftavgang og oppblåsthet. Rundt 2500 ekstra resepter på legemiddelet Metronidazole /Flagyl ble foreskrevet av allmennpraktikere i løpet av epidemien. Mange personer ble bra av en kur med dette.

 

Noen ble imidlertid ikke bra igjen tross behandling og effektiv utrydding av Giardia-parasitten fra tarmen, noen ganger etter gjentatte kurer. Rundt 200 pasienter er blitt henvist til medisinsk avdeling, Haukeland Sykehus i løpet av de tre årene etter epidemien. Disse pasientene er blitt tilbudt en grundig utredning og oppfølging for å avdekke årsaken til de vedvarende plagene.

 

Mageplagene vi observerer passer best med en gruppe magesykdommer som kalles Funksjonelle gastrointestinale sykdommer, som blant annet funksjonell dyspepsi og irritabel tarm syndrom. En undergruppe av pasientene fikk en betydelig fysisk og mental trettbarhet som sitt mest plagsomme og hemmende symptom.  Disse er undersøkt ved nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus og flere har fått diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.

 

 

 The name of referred object is 1471-2458-6-141-2.jpg

Figuren viser alders og kjønnsfordelig blant personer som fikk påvist Giardia-infeksjon i Bergen, høsten 2004. Kilde: Nygard et al (2006).

Webansvarlig: Kurt Hanevik

Bergen Giardia Research Group

v. Kurt Hanevik,

Universitetet i Bergen

Klinisk institutt 2

8.etg, Laboratoriebygget

5021 Bergen, Norway

Kontakt oss: